Albuminy modyfikowane niedokrwieniem (ischemia modified albumin – IMA) są nowym markerem cieszącym rosnącym zainteresowaniem w nowoczesnej diagnostyce kardiologicznej. Pierwsze obserwacje pochodzą z badania, w którym u pacjentów z bólem w klatce p...