Rozwój diagnostyki laboratoryjnej OZW wydaje się zmierzać w dwóch kierunkach – poszukiwań nowych markerów biochemicznych oraz strategii wielomarkerowych.
Rozwój diagnostyki laboratoryjnej OZW wydaje się zmierzać w dwóch kierunkach – poszukiwa...