Wysoki poziom białka C-reaktywnego (CRP) koreluje ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej nawet przy dokładnym uwzględnieniu innych znanych czynników ryzyka choroby wieńcowej. „Wielu badaczy jednocześnie badało wpływ receptorów dla czynników TNF...