Analiza ponad 18 000 pacjentów poddanych przezskórnej angioplastyce naczyń wieńcowych (PCI) wykazała, że wśród kobiet procedura ta nie jest powikłana większą liczbą zgonów niż u mężczyzn. Wykazano jedynie większe ryzyko wystąpienia istotnych krwaw...