Niezależnie od szeroko rozpowszechnionego poglądu głoszącego, że najlepszym środkiem do zapobiegania wystąpieniu objawów miażdżycy jest zdrowy styl życia, istnieje wiele argumentów za tym, żeby wspomagać go leczeniem farmakologicznym
Niezależ...