W trakcie tegorocznego kongresu ESC w Sztokholmie zaprezentowano wyniki dwóch niezależnych badań, które dostarczyły dowodów na brak skuteczności niektórych dodatkowych składników codziennej diety w zapobieganiu chorobom serca
W trakcie tegoro...