W trakcie tegorocznego Kongresu ESC w Sztokholmie zaprezentowano wyniki badania OASIS-5/MICHELANGELO – wieloośrodkowej, randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próby klinicznej porównującej nowy lek przeciwzakrzepowy – fondaparinux...