Aterotromboza jest największym zabójcą wśród schorzeń, które dotykają człowieka.
Aterotromboza jest największym zabójcą wśród schorzeń, które dotykają człowieka. Poważne incydenty aterotrombozy (takie jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózg...