Początki transplantologii sięgają pierwszego przeszczepu serca, który został przeprowadzony 3 grudnia 1967 roku przez doktora Christiana Bernarda. Transplantacja serca jest obecnie szeroko akceptowaną metodą leczenia końcowego stadium niewydolnośc...