Często podkreśla się, że dokładna analiza zmian odcinka ST może wpływać na decyzję dotyczącą wyboru terapii reperfuzyjnej. Zapis elektrokardiograficzny jest niezwykle ważnym narzędziem diagnostycznym, warunkującym wybór postępowania w ostrych zesp...