Wśród badań, którymi dysponuje obecna medycyna w diagnozowaniu nieinwazyjnym zmian w naczyniach wieńcowych mamy do dyspozycji następujący panel: elektokardiograficzną próbę wysiłkową, scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego, PET, czy wielorzędow...