Kwalifikacja pacjenta z chorobą wielonaczyniową (MVD, ang. multivessel disease) do odpowiedniego sposobu leczenia, czy to zabiegowego, czy też zachowawczego jest jednym z najbardziej złożonych problemów leczenia zarówno dla kardiologów inwazyjnych...