W praktyce klinicznej dostępne są dwa rodzaje stentów uwalniających leki (DES, ang. drug eluting stents) – stenty pokryte rapamycyną (CYPHER® Cordis) oraz paklitakselem (TAXUS ® Boston Sci).
Dlaczego stenty powlekane lekami mają przewagę nad ...