We wcześniejszym artykule zawartym w tym cyklu tematycznym wspomniano o „hybrydowym podejściu” w leczeniu choroby wielonaczyniowej polegającym na połączonym stosowaniu stentów uwalniających leki ( DES, ang. drug eluting stents) i stentów konwencjo...