Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest metodą z wyboru w leczeniu większości chorych z rozpoznaną zakrzepicą żył głębokich. W fazie wstępnej leczenia stosowało się heparynę niefrakcjonowaną (UHF) w ciągłym wlewie dożylnym przez okres 5-10 dni