U chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST ryzyko ponownego incydentu wieńcowego pomimo stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) wynosi 5-10% w ciągu 7 dni, a 40% w ciągu 150 dni od ostrego epizodu. Przyczyną zgonu, zawału s...