Kardiowersja farmakologiczna jak i elektryczna w leczeniu migotania przedsionków (atria fibrillation – AF) wiąże się z ryzykiem powikłań zakrzepowo- zatorowych. Najczęstszą ich przyczyną jest uruchomienie skrzepliny zlokalizowanej w uszku le...