Heparyna niefrakcjonowana (UFH – unfractionated heparin) lub drobnocząsteczkowa (LMWH – low molecular weight heparin) jest wskazana u chorych z wysokim i średnim ryzykiem, powinna być podawana niezwłocznie, a terapię tę należy kontynuować przez 2-...