Postępy w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych oraz promocji zdrowia w Polsce pod koniec 2005 roku – seminarium pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Postępy w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób prz...