Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę przedwczesnych zgonów w krajach rozwiniętych. Do głównych czynników ryzyka należą zaburzenia gospodarki lipidowej. Zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy przyczynia się do rozwo...