W dużych badaniach z randomizacją wykazano wysoką skuteczność leczenia statynami w prewencji pierwotnej incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z różnym wyjściowym stężeniem cholesterolu frakcji LDL (LDL-C)
Rola statyn w prewencji pierwot...