Głównymi lekami hipolipemizującymi we wtórnej prewencji ostrych zespołów wieńcowych (OZW) zgodnie ze standardami European Society of Cardiology są inhibitory reduktazy HMG-CoA, czyli statyny.
Głównymi lekami hipolipemizującymi we wtórnej prew...