Co prawda hipercholesterolemia nie jest uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia udarów mózgu analizowanych łącznie, ale w podgrupie udarów niedokrwiennych, szczególnie pochodzenia miażdżycowego wydaje się odgrywać istotne znaczenie.
Hiperlipid...