Dzięki wielu dużym randomizowanymi badaniom bezsprzeczna pozostaje skuteczność statyn w redukcji stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Dzięki wielu dużym randomizowanymi badaniom bezsprzeczna pozostaje skuteczno...