Zgodnie z obowiązującą definicją za leki przeciwpłytkowe uznaje się substancje zmniejszające odpowiedź płytek (aktywacja, adhezja, agregacja), w odróżnieniu od leków przeciwkrzepliwych hamujących osoczowe czynniki krzepnięcia, takich jak doustne a...