Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące przezskórnych interwencji wieńcowych wiele uwagi poświęcają leczeniu przeciwpłytkowemu oraz przeciwkrzepliwemu. Wynika to z faktu, że zabiegi na naczyniach wieńcowych prowadzą nie...