Terapia lekami przeciwpłytkowymi u pacjentów poddawanych operacjom pomostowania-aortalno wieńcowego (ang. coronary artery bypass graft – CABG) pozostaje istotnym problemem współczesnej medycyny
Wstęp Terapia lekami przeciwpłytkowymi u p...