Niewydolność serca (NS) jest często występującą złożoną jednostką chorobową, wpływającą negatywnie na codzienną aktywność i jakość życia chorych, która związaną jest ze złym rokowaniem. Stąd też istotne jest zintegrowane podejście do pacjenta, obe...