Rozpoznanie przewlekłej niewydolności serca opiera się przede wszystkim na stwierdzeniu odchyleń w badaniach podmiotowym i przedmiotowym oraz nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, EKG i echokardiografii.
Rozpoznanie przewlekłej niewyd...