W przypadku nieskuteczności postępowania zachowawczego (farmakologicznego i niefarmakologicznego) lub w sytuacji mechanicznego uszkodzenia serca należy rozważyć zastosowanie leczenia chirurgicznego lub układów wspomagających czynność komór.
W...