Niewydolność serca jest to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. Możemy podzielić ją na ostrą i przewlekłą. Ostrą niewydolnością serca (ang. acute heart failure – AHF) nazywamy szybkie pojawienie się podmiotowych i przedmiot...