Pierwsze doniesienia na temat beta-adrenolityków (LBA) pochodzą z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. LBA są lekami blokującymi receptory β współczulnego układu nerwowego. W sercu 70% to receptory β1, a 30% to receptory β2. Efektem pobudzania...