Beta-adrenolityki (LBA) są lekami o ugruntowanej pozycji w farmakoterapii kardiologicznej – od nadciśnienia tętniczego, przez leczenie niewydolności serca i zaburzeń rytmu, aż po chorobę wieńcową.
Beta-adrenolityki (LBA) są lekami o ugruntow...