Beta-adrenolityki (LBA) należą do podstawowych leków stosowanych w terapii niewydolności serca (NS). W poniższym opracowaniu zostaną przedstawione wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz amerykańskich towarzystw kardiologicz...