Złogi wapnia w tętnicach wieńcowych można wykryć przy pomocy tomografii wiązki elektronowej lub wielorzędowej tomografii komputerowej. Pomiar nasilenia odkładania wapnia jest pomocy w określaniu populacji pacjentów bez objawów klinicznych, którzy ...