Zawartość wapnia w naczyniach wieńcowych mierzona przy pomocy tomografii wiązki elektronowej lub tomografii wielorzędowej koreluje bezpośrednio z liczbą naczyń objętych procesem miażdżycowym oraz z nasileniem procesu chorobowego.
Zawartość w...