Palenie tytoniu stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów w Stanach Zjednoczonych, i drugą co do częstości przyczynę zgonów na świecie.
Palenie tytoniu stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów w Stanach Zjednoczo...