Rozwój technik tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej pozwala na obrazowanie naczyń wieńcowych bez zniekształceń związanych z ruchem.
Rozwój technik tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości czasow...