Leki antyarytmiczne są grupą leków stosowaną w kardiologii od kilkudziesięciu lat. Przez ten czas ich znaczenie znacznie zmalało, z powodu wprowadzenia kolejnych niefarmakologicznych metod leczenia zaburzeń rytmu (tj. stymulatorów, implantowanych ...