Diuretyki Najczęściej obserwowanym zaburzeniem towarzyszącym stosowaniu diuretyków są zaburzenia elektrolitowe. Przewlekłe stosowanie diuretyków może powodować: hipokaliemię, hiponatremię, hipokalcemię, hipomagnezemię, hiperurykemię i alkalozę met...