Prezentacja PowerPoint przygotowana przez Docenta Adama Witkowskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie,

Pawła Maciejewskiego i Wojciecha Wąsek z Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie oraz Macieja Niewada z Akademii Medycznej w Warszaw...