Kardiomiopatie stanowią ważną acz zróżnicowaną pod względem etiologii grupę chorób mięśnia sercowego, charakteryzujących się jego pierwotnym uszkodzeniem.

Dotychczasowy podział kardiomiopatii z 1995 roku zalecany przez Światową Organiz...