Kardiomiopatia przerostowa (ang. hypertrophic cardiomyopathy – HCM jest najprawdopodobniej najczęściej występującą kardiomiopatią. W populacji dorosłych występuje z częstością 1 na 500 osób (rozpoznanie stawiane na podstawie fenotypu przy pomocy e...