Biorąc pod uwagę bardzo ważną rolę układu renina – angiotensyna – aldosteron (RAA) dla mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, nie budzi zdziwienia fakt, że leki hamujące układ RAA odgrywają dominującą rolę we współczesnej farmakoterapii chorób u...