Podział kardiomiopatii zaproponowany w roku 1995 przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO) dzielił te patologie mięśnia sercowego na trzy główne grupy: kardiomiopatie przerostową, rozstrzeniową i restrykcyjną [1]. ...