Pierwotna kardiomiopatia restrykcyjna należy do rzadkich schorzeń mięśnia sercowego, które charakteryzują się zaburzeniem funkcji rozkurczowej, wynikającej ze sztywności ścian komór mięśnia sercowego.
Kardiomiopatia restrykcyjna (ang. restri...