Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH – ang. low molecular weight heparins) powstają w procesie enzymatycznej lub chemicznej depolimeryzacji heparyny w wyniku czego tworzą się cząsteczki wielkości około 1/3 cząsteczki heparyny. LMWH są pochodnymi hepa...