Pomimo dużych korzyści ze stosowania heparyn, ich korzystnego profilu bezpieczeństwa oraz wprowadzenia do użytku heparyn drobnocząsteczkowych nie należy zapominać, że stosowanie tych leków jest obarczone ryzykiem działań niepożądanych, niektórych ...