Ostry zespół wieńcowy z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (ang. ST-elevation myocardial infarction – STEMI) wynika najczęściej z zakrzepu powstającego w przebiegu pęknięcia niestabilnej blaszki miażdżycowej tętnicy dozawałowej.
Ostry zespół...