W świetle aktualnych wytycznych postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) standardową terapią stosowaną w leczeniu zarówno inwazyjnym jak i fibrynolitycznym są heparyny niefrakcjonowane (UFH).
W ...